Informace o zpracování osobních údajů

Naše postavení ve vztahu ke zpracovávání osobních údajů

Ing. arch. Jakub Menšík se sídlem Přeštická 1087/22, 102 00 Praha, IČO: 01879936, vystupuje ve vztahu k osobním údajům zákazníků jako správce osobních údajů (dále také jen „Správce“).

Správce zpracovává osobní údaje všech svých zákazníků, kteří jsou v pozici objednatele služeb a produktů na základě internetové objednávky (dále jen „Zákazník“).

Právní předpisy pro ochranu osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě platných právních předpisů, zejména podle nařízení Evropského parlamentu č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále také jen „Nařízení“). Správce nese odpovědnost za zpracování osobních údajů Zákazníků a jiných skupin subjektů údajů.

Jak nás můžete kontaktovat ohledně Vašich osobních údajů?

Zákazníci se mohou na nás, jako Správce osobních údajů, obracet se všemi dotazy týkajícími se zpracování a ochrany osobních údajů.  Kontaktovat nás můžete na telefonu +420 602 104 455 nebo na emailu kuba@doucujse.cz, případně písemnou formou na adresu Správce.

Jaké osobní údaje budeme od Vás potřebovat a jak s nimi budeme nakládat?

 • Při zpracování recenze: jméno, příjmení, emailová adresa

Výše uvedené osobní údaje jsou nutné k identifikaci recenzenta. Na webu poté zobrazujeme jméno recenzenta a první písmeno z jeho příjmení. Recenzenta není proto možné z webu jednoznačně identifikovat. Emailová adresa slouží pro případný kontakt na recenzenta, nikde se nezobrazuje. Bez jejich poskytnutí, nebude moci být recenze zvřejněna na webu doucujse.cz.

Žádné citlivé údaje neshromažďujeme ani nezpracováváme.

Kdo další zpracovává Vaše osobní údaje?

 • Správce webových aplikací
 • Osobní údaje mohou být také poskytnuty advokátní kanceláři za účelem vedení případných sporů ze smluv a v souvislosti s nimi.

Jakým způsobem a prostředky zpracováváme Vaše údaje?

Osobní údaje Zákazníků jsou ze strany Správce zpracovávány automatizovaně webovým redakčním systémem. V papírové podobě – smlouvy o dílo (včetně objednávek/ potvrzení objednávek), dodací listy, předávací protokoly, reklamační protokoly, cenové nabídky, čestná prohlášení, daňové doklady (zejména faktury, opravné daňové doklady).

Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje?

Doba uložení osobních údajů Zákazníků ze strany Správce, je následující:

 • po dobu trvání smluvního vztahu (včetně záruční doby)
 • po dobu povinností vyplývajících z daňových a účetních právních předpisů
 • v případě vzniku právního sporu pak po dobu mimosoudního vyřešení sporu nebo pak po dobu vedení příslušného soudního či souvisejícího řízení

 Jaká jsou Vaše práva jako subjektu údajů? Co vše po nás můžete chtít?

 • právo odvolat kdykoliv výslovně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů
 • právo na přístup k osobním údajům, zejména právo žádat po Správci informaci o zpracování svých osobních údajů
 • právo na opravu osobních údajů, pokud jsou údaje vedeny nepřesně
 • právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“)
 • právo na omezení zpracování osobních údajů
 • právo na přenositelnost osobních údajů
 • právo vznést vůči Správci námitku proti zpracování osobních údajů

Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7, E-mail: posta@uoou.cz

Cookies

Při používání našich internetových stránek může docházet ke zpracování vašich osobních údajů prostřednictví cookies. Více informací o tom, jak používáme cookies, naleznete na stránce Informace o cookies.

Co očekávat

 • Mé slovo platí

 • Přátelská atmosféra a podpora

 • Srozumitelnost, názornost a lidskost

 • Bez neuchopitelných definic a složitostí

 • Cílem budou Vaše skvělé výsledky

Chcete se dozvědět více?..

Napište mi na níže uvedený email, rád si s Vámi minimálně zavolám. V některých případech dokážu už při prvním telefonátu poznat, co konkrétně by bylo třeba udělat ve Vaší situaci.

I kdybychom se na výuce nedomluvili spolu, třeba pro Vás budu mít (na základě zkušeností s předchozími desítkami studentů) tipy, které Vám i tak pomohou.

Děkuji Vám za čas strávený na této stránce. Pokud jste se dočetli až do tohoto místa, možná přemýšlíte, jak zařídit, aby se Vám tento čas vrátil v podobě lepších studijních výsledků Vás nebo Vašich dětí.

Rád Vás uslyším a věřím, že pro Vás dokážu být přidanou hodnotou při Vašem studiu.

Ing. arch. Jakub Menšík